Statek pożarniczy STRAŻAK 4

W skutek rozwoju portów, a przede wszystkim budowy pirsów przeładunkowych w głąb otwartych akwenów (np. pirs rudowy i paliwowy w Gdańsku), konieczne stało się posiadanie statków pożarniczych typu ciężkiego do działań ratowniczo – gaśniczych w tych akwenach jak i na redzie, np. podczas wprowadzania zbiornikowców.

W wyniku starań w 1976 r. Stocznia „Wisła" w Gdańsku przekazała Zarządowi Portu Gdańsk prototypowy zalewowy statek pożarniczy PSZ-1000, któremu nadano nazwę STRAŻAK 4. Wyniki prób w pełni potwierdziły założenia projektowe. Statek osiągnął prędkość 13,8 węzła przy 100% mocy. Stałość na kursie bardzo dobra. Zastosowany układ dwu śrub napędowych pozwolił osiągnąć bardzo dobre właściwości manewrowe. Hałasy w pomieszczeniach nie przekraczały wartości dopuszczalnych. Walory taktyczno - bojowe statku jako jednostki do obrony portów okazały się zadowalające, a warunki bytowe spotkały się z uznaniem załogi.

Przeczytaj dalszą część

Statek pożarniczy STRAŻAK 3

Na początku lat sześćdziesiątych uznano, że używane dotychczas małe statki pożarnicze nie są wystarczającym zabezpieczeniem przeciwpożarowym działania polskich portów morskich oraz okolicznych wód przybrzeżnych.

Resort Ministerstwa Żeglugi zdecydował się na podjęcie inwestycji dla wyposażenia portów w statki duże i wystąpił do CHZ „Centromor" o znalezienie za granicą dostawcy. W 1963r. nawiązano kontakt ze stocznią rzeczną Schiffswerft Berlin — Kopenick w Berlinie (NRD), która wybudowała serię statków pożarniczych typu IBIS dla portów niemieckich oraz na eksport do ZRA (Zjednoczonej Republiki Arabskiej).

Przeczytaj dalszą część

Statek pożarniczy ŻAR

Organizacja obrony pożarowej przez Główny Urząd Morski wymagała wyposażenia Portu Gdańsk w statki pożarnicze. Rolę tą pełniło kolejno kilka jednostek, z których 2 były adaptowanymi motorówkami desantowymi pochodzącymi z demobilu amerykańskiego oraz drewniany statek pożarniczy o nazwie „PŁOMIEŃ” pochodzący z demobilu wojennego. Wobec szybkiego zużycia się drewnianych jednostek Zarząd Portu w Gdańsku stanął wobec konieczności budowy nowych statków pożarniczych. Postanowiono przeprowadzić to w formie budowy nowego kadłuba dla jednej z istniejących motorówek „Juhas". Wykonanie projektu nowego kadłuba, co się równało właściwie projektowi zupełnie nowego statku, powierzono Zbigniewowi Grzywaczewskiemu, a całość dokumentacji została wykonana przez zespół konstruktorów w ramach Zakładu Konstrukcji Okrętów Politechniki Gdańskiej w 1953 r.

Przeczytaj dalszą część

Jednostki pływające

Celem zapewnienia skutecznej pomocy w razie wszelkich zdarzeń w Porcie należy dysponować odpowiednią liczbą jednostek lądowych jak i pływających sił jednostek ochrony przeciwpożarowej. Należy też pamiętać o doświadczeniu w pracy w ochronie przeciwpożarowej w Porcie, gdyż nie ma szkół pożarniczych przygotowujących słuchaczy do służb w warunkach morskich, stoczniowych i portowych.

Jednostki morskie i lądowe przeznaczone do obrony portu muszą ze sobą ściśle współpracować, jak i mieć możliwość samodzielnego prowadzenia akcji. Wynikają stąd określone wymagania w stosunku do wszystkich jednostek, a w tej liczbie również statków i samochodów pożarniczych pod względem ich zastosowań taktycznych oraz charakterystyki technicznej.

Więcej można przeczytać na stronie PSP FLORIAN


PGE ARENA

27 maja 2011 roku wygraliśmy przetarg na wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych stadionu piłkarskiego PGE ARENA.

W ramach przygotowań do EURO 2012 Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” wyposażyła stadion w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne wraz z ich montażem w wyznaczonych w projekcie miejscach. Ponadto zostały rozmieszczone znaki na zewnątrz obiektu.

Wszystkie prace wykonano z dbałością oraz Planem Ewakuacji. Stosowna dokumentacja powykonawcza została opracowana przez PSP FLORIAN.

Ćwiczenie działań antyterrorystycznych i ratowniczych

19 maja 2011 roku przy niemal letniej pogodzie na wodach Zatoki Gdańskiej miał miejsce widowiskowy pokaz działań służb specjalnych i ratowniczych. Celem ćwiczenia było doskonalenie procedur współdziałania wszystkich elementów biorących udział w opanowaniu jednostki pływającej będącej w ruchu oraz doskonalenie procedur współdziałania sił i środków zabezpieczających rejon działania sił specjalnych (ewakuacja, zagrożenie pożarowe), a także synchronizacja działań jednostek różnego typu.

Portowa Straż Pożarna FLORIAN, jako jednostka ochrony przeciwpożarowej Portu Gdańsk, wzorem lat ubiegłych, zgłosiła akces uczestnictwa w pokazach oraz zabezpieczała pod kątem przeciwpożarowym lądowisko śmigłowca policyjnego W 3 Sokół na terenie Jednostki Wojskowej w czasie treningu i pokazu.

Postawa ta znalazła uznanie w oczach Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, który na ręce Dyrektora Portowej Straży Pożarnej przesłał podziękowanie.

Ćwiczenia wypadku masowego

29 kwietnia 2011 roku Portowa Straż Pożarna brała udział w ćwiczeniach wypadku masowego.

Zgodnie z założeniami, z niewiadomych przyczyn, wynajęty skład SKM znalazł się na niewłaściwym torze, i zderzył się na bocznicy kolejowej stacji Gdańsk-Zaspa Towarowa, z cysterną oznaczoną pomarańczową tablicą A.D.R. 80/1824 (Materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego/ Ług sodowy - wodorotlenek sodu w roztworze) przetaczaną przez lokomotywę spalinową.

Pierwsze zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu, dociera o godz. o 10:00 do Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Na miejsce dysponowane są zastępy Państwowej Straży Pożarnej ze wszystkich Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Miasta Gdańska (1, 2, 3, 4 i 5) oraz z Portowej Straży Pożarnej „Florian”. Na miejsce wysłane jest również pogotowie ratunkowe, policja oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i utrzymanie infrastruktury kolejowej.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia tworzony jest plan działań ratunkowych oraz jest wyznaczana strefa bezpieczeństwa wokół uszkodzonej cysterny. W tym samym czasie udrożnia się dostęp do wnętrza składu SKM i rozpoczyna akcja ewakuacyjna poszkodowanych osób, które są przenoszone do zaimprowizowanego punktu medycznego. Stąd są przewożeni do okolicznych szpitali.
W tym samym czasie Portowa Straż Pożarna „Florian” ogranicza skutki wycieku wodorotlenku sodu, jednocześnie umożliwiając dalsze prowadzenie akcji ratowniczej.

Około godziny 11:20 akcja ratunkowa została zakończona.